35% OFF
هوش شطرنجی خود را بیازمایید

برای تقویت توانایی‌های تاکتیکی هیچ راهی بهتر از تمرین و کار روی ترکیب‌های برنده بازی‌های استادان بزرگ نیست. معلم سرشناس و مشهور شطرنج کشور روسیه آگوست لیف شیتس گنجینه‌ای از وضعیت‌های خودآزمایی فراهم آورده است که با تم‌های ترکیبی نظیر منحرف کردن، حمله‌ی نامرئی، مداخله و… تکرار و تعریف شده‌اند. حل این وضعیت‌ها قوه‌ی تخیل‌تان را وسعت می‌دهد و شما را توانا می‌سازد تا با معیارهای قابل اعتماد هوش شطرنجی خود را بیازمایید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر