30% OFF
شوهر حسود ( و رمانی در نه نامه )

داستان های شوهر حسود و رمانی در نه نامه ، از اولین آثار فیودر داستایفسکی است . در این دو داستان ، نقد و طنز اجتماعی پررنگ و چشمگیری دیده می شود که خاص و ویژه داستایفسکی است . امضای او را آشکارا می توان در این اثر مشاهده می کرد . مقام و موقعیت که داری ، مرفه که هستی ، آدم متحرمی هستی ، آخر چه کاری است که خام عشوه ای بشوی و همه این ها را فدای کرشمه ای کنی ! می دانید چه می گفت؟ می گفت نه ، می خواهم ازدواج کنم ، خوشبتی خانوادگی ... بفرما و ببین ، این هم از خوشبختی خانوادگی !

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

0 نظر